Jacob Catsstraat, Van Ostadewoningen

Midden in de Schilderswijk in het buurtje Van Ostadestraat en Jacob Catsstraat bevindt zich een bijzonder wijkje. De huizen in dit buurtje zijn aan het einde van de negentiende eeuw gebouwd voor arme Joden uit Den Haag.

Het complex Van Ostadewoningen staat op de Monumentenlijst van de gemeente Den Haag vanwege ‘de schoonheid, de architectuurhistorische en sociaalhistorische waarde, waarvan de opzet als “Stadje in de stad” in Nederland uniek is.

Adres

Jacob Catsstraat, The Hague